Ögat kan bota blindhet genom att göra en ny lins

En ny metod vid grå starr hos barn låter ögat återskapa sin egen lins med stamceller.


Ett barns bruna ögonGrå starr beror på att linsen i ögat grumlas och är en vanlig orsak till blindhet. Med en operation kan den skadade linsen tas bort och bytas ut mot en konstgjord lins. Dock finns det risk att linsen med åren täcks med cellbeläggningar, sådana biverkningar är vanligare hos barn än vuxna.

Nu har forskare i Kina och USA utvecklat en ny metod för att minska risken för biverkningar och komplikationer hos barn efter ett linsbyte. När den grumliga linsen plockas ut lämnar läkarna kvar stamceller som kan återskapa en ny, funktionerande lins i ögat. Resultatet blev att komplikationer efter operationen minskade från 92 till 17%.

Än har metoden inte testats på vuxna men forskarna menar att det kan bli svårt eftersom celler i ögat förlorar viktiga egenskaper för celldelning med åldern.