Grön starr

Grön starr, eller glaukom som det också heter, är en allvarlig sjukdom som kan orsaka blindhet. Vid kraftig värk i ena ögat och plötslig synnedsättning ska du genast kontakta läkare.


Grön starr

Grön starr drabbar ofta människor över 50 år. Här testar en äldre kvinna sina ögon för grön starr.

Grön starr kan orsaka blindhet

Får du värk i ögat, plötsligt försämrad syn eller börjar du se regnbågsfärgade ringar runt ljuskällor ska du genast ta kontakt med vården. Det kan vara grön starr, eller glaukom som det numera heter. Glaukom (grön starr) kan försämra synen så pass mycket att det kan orsaka blindhet. 

Vad händer i ögat?

Vid glaukom är trycket i ögat för högt. Trycket regleras normalt av kammarvätskan som är en vätska som ger näring till ögat och tar bort avfallsprodukter. Det bildas hela tiden ny vätska medan den gamla vätskan forslas bort. Men, vid glaukom klarar inte ögat att hålla en balans av denna vätska och det kan exempelvis produceras mer vätska än vad som forslas bort.

Detta leder till ett tryck som kan skada synnerven. Hur högt tryck ögat klarar av är individuellt. Det är oftast äldre personer som drabbas av glaukom.

Det finns två olika sorter av glaukom: Akut glaukom och kronisk glaukom.

Akut glaukom

Akut glaukom är ovanligare och lite allvarligare. Trycket kommer plötsligt och drabbar oftast bara ett öga. Vid akut glaukom sker sjukdomsförloppet snabbt och du måste därför lika snabbt kontakta läkare för att inte riskera att bli blind.

Typiska symptom är:

  • Synen försämras snabbt.
  • Värk i ena ögat, så pass svår värk att du kan må illa och/eller ha huvudvärk.
  • Man ser regnbågsfärgade ringar runt ljuspunkter, exempelvis runt lampor.

Behandling:

Det är viktigt att få behandling snabbt för att inte skada synen. Trycket kan hållas nere med ögondroppar. Du får också läkemedel som minskar produktionen av kammarvätska och som också kan ta ut kammarvätskan ur ögat. När ögat är återställt blir du behandlad med laser i ögat som gör att du inte ska drabbas av akut glaukom igen.

Kronisk glaukom

Vid kronsik glaukom förtvinas synnerven långsamt. Så långsamt att du själv kanske inte upptäcker det förrän efter flera år – när du har fått nedsatt syn. Den dåliga synen orsakas av ett tryck i ögat. Kronisk glaukom är en allvarlig sjukdom men de flesta kan ändå bibehålla sin syn om behandlingen sköts rätt.

Typiska symptom är:

  • Synen försämras långsamt, det kan gå flera år innan du märker något.
  • Du ser regnbågsfärgade ringar runt ljuspunkter, exempelvis runt lampor.

Behandling:

Trycket i ögat minskas i första hand genom att använda ögondroppar. Om det inte hjälper kan man behandla med laser. Laser brukar fungera bra, men effekten kan gå över. Då kan du istället genom en operation avlägsna lite av kammarvätskan och på så sätt minska trycket.