Rökning ökar risken för grå starr

Om du röker mer än 15 cigaretter per dag så ökar du en markant ökad risk att drabbas av grå starr.


Rökning ökar risken för gråstarr

Rökning är ju inte bra för mycket, nu inte heller för dina ögon.

En ny svensk studie visar att den som röker ökar risken att drabbas av grå starr med 42 procent.

Om du däremot slutar röka så kommer risken att börja avta. Ju mer tiden går efter rökstoppen desto mer avtar risken.

Studien, som är en av de största i världen, följde 44 000 män under tolv års tid.